Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Координация – взаимодействие

Важна е ролята на персонала за най ефективно използване на устройството при минимални рискове

За всяко устройство е необходима отделна група….

Ако капаните се използват за повече от 1 единица, всяка единица трябва да има свой собствен потребител.

Трябва да се съобщават всички данни за преследваното средство..

Трябва да се определят характеристики на подозрителното превозно средство, като номер на регистрационния номер, цвят, марка, модел, местоположение, посока, лента и скорост.

  • За успешното и безопасно завършване на операцията за принудителното спиране на преследвания автомобил, между групите преследващи нарушителя, и групата, поставяща системата на пътя, трябва да има добра координация на действията.
  • Ако на пътя ще бъдат поставяни не едно, а няколко устройства то за всяко от тях е необходима отделна група от сътрудници.
  • Групата, поставяща системата на пътя трябва да бъде в постоянна връзка с ръководната група която преследва нарушителя. 
  • Групата преследваща нарушителя е длъжна да определи регистрационният номер на автомобила, цвета, марката, модела, место нахождението, посоката на движение и скороста му. 
  • Трябва да се имат в предвид и други рискови фактори като например, че водачът на преследаното транспортно средство може да бъде въоръжен, или ако се движи с угасени фарове това трябва да се съобщи
  • Следва да се определи и съобщи, по коя лента се движи преследаният автомобил.
  • В процеса на преследването цялата информация трябва да се предава и на другите екипажи от полицията. 
  • При приближаване на мястото където е поставено устройството, преследащият екипаж е длъжен да намали скоростта и с повишено внимание да продължи движението напред, координирайки своите действия с групата, поставяща системата за принудително спиране.