Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Мерки за безопасност

При използване на устройството за спиране на бягащият автомобил, органите на реда трябва да предприемат необходимите мерки за безопасност както за бягащите, така и за случайно намиращи се хора в този район

Не се препоръчва използването му при двуколесни транспортни средства

Не се препоръчва използването на системата на мотоциклети, тъй като това може да доведе до смърт или сериозни наранявания на беглеца.

Безопасността на персонала е приоритетна

Приоритет е сигурността на служителите. Целият персонал и техните превозни средства трябва да са в безопасната зона.

  • Нощно време са възможни грешки при определяне на разстоянието до автомобила нарушител и неговата скорост. Възможно е също така грешна идентификация автомобила нарушител или при пресмятане на разстоянието между пътните ленти. Сътрудниците на патрулният автомобил, постявящи системата на пътя, са длъжни да заемат стратегическа позиция, и при отсътствие на остра необходимост не трябва да използоват светлинната и звуковата сигнализация на автомобила както и сирените.
  • Безопасността се явява висш приоритет за всички сътрудници на правоохранителните органи. Всички сътрудници и техните автомобили трябва да бъдат в безопасна позиция извън пътните платна и далеч от всякаква опасност
  • Ако има съмнение даже за минимален риск за сътрудниците, то устройство за принудително спиране не трябва да се поставя в този район.
  • Не се препоръчва използването на устройството за спиране на транспортни средства на две колела във връзка с високите рискове от нараняване или смърт. Разрешава се използването на устройството само ако се касае за особенно опасни престъпници, при наличие на законни доказателства, че застрашават живота на другите.
  • Рискът при използването на даденото устройство се увеличива, ако с негова помощ се спират училищни автобуси, транспортни средства, превозащи опасни товари и автомобили, в които се намират заложници.
  • Шиповите които пробиват гумите на колелата независимо от скороста на пътното превозно средство не водят до загуба на контрол над автомобила, превъртане, пързаляне и не създават опасност за околните.
  • Тъй като предприятието произвеждащо устройството не може да се ангажира с физическото и психическо състояния на водача, с условията на пътното движение с качеството на пътното покритие, техническото състояние на пътното превозно средство и неговите гуми,интензивността на пътното движение както и с редица други обстоятелства, които могат да възникнат и не могат да бъдат предположени и отчетени, за това отговорност за последствията при използване на устройството поема този, който го използа.