Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Техника на употреба

Има 2 метода на ползване на устройстото: С разстилане на пътя и с хвърляне с помоща на шнура

Постави устройството на пътя така, че лесно да можеш да дръпнеш шнура…

Ако е достатъчно времето устройството трябва да се постави по средата на пътя въпреки движението

При приближаване на бягащата кола дръпни шнура към себе си…

Този метод е приложим ако сътрудникът може да премине в отсрещната страна въпреки движението.

Метод за поставяне на системата на пътя чрез хвърляне

Този метод се използва, когато движението на пътя е достатъчно интензивно и няма достатъчно времене за поставяне на системата. Сътрудникът, поставящ устройството е длъжен да бъде в позиция така, че да вижда автомобилът който ще бъде установен.
Действие 1 : Извлечи устройство от кълъфа, заеми удобна позиция, за да виждаш приближаванто на преследаното транспортно средство.
Действие 2 : Когато видиш автомобила, който трябва да бъде спрян, дръж устройство на нивото на глезена на крака си. Хвърли устройството така, че то да се плъзне по пътя и да се растеле изцяло.
Действие 3 : Определи пътя си за бягство, държи макарата в ръката си и дай възможност устройството да се разстели на пътя. Дръж здраво макарата в ръцете си и не изпускай края. 
Действие 4 : След преминаването на транспортното средство, дръпни шнура, и събери устройството от пътя.

Метод поставяне на системата на пътя чрез растилане

Ако имаш достатъчно време, то тогава устройството се поставя посредата на пътя (на разделителната линия). Шнурът се разстяга на ширината на пътя и краят и се укрива до канавката. При приближаване на преследваното транспортно средсто рязко се дърпа шнурът и се разгръща устройството. При използването на този метод сътрудникът от пътната полиция е длъжен да мине в противоположната страна на канавката. За това трябва да бъде много внимателен и да вземе необходимите мерки за безопасност. 
Действие 1 : Постави устройството на пътя така, че лесно да можеш да дръпнеш шнура.
Действие 2 : Държейки макарата с едната ръка мини отсрещната страна на пътя разстилайки шнура напречно. 
Действие 3 : Държейки шнура в опънато положение и постави устройството на пътя в закрито състояние на повърхноста на асфалта. Заеми позиция така че да можеш да виждаш приближаващият се автомобил, а също така и устройството.  
Действие 4 : Ако наблизо няма други транспортни средства, то до момента на приближащия се преследван автомобил не изпускай шнура от ръката, пренеси устройството на противоположната страна на пътя. Държи шнура в ръката си в обтегнато състояние.Действие 5 : Екипажът, преследващ нарушителя, е длъжен своевременно да информира групата, поставяща устройството, за да могат те да изпълнят всички тия етапи. След преминаването на транспортното средство, дръпни шнура и убери устройството от пътя.