Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Общи характеристики

Устройството има минимално тегло, което позволява употребата му само от един сътрудник на полицията/армията, може лесно да се разгъне на пътя и събере, бързо да се пренесе от кола в кола и да се осигури необходимата поддръжка.

Достатъчен е само един служител…

При наложена употреба устройството може да бъде разгънато на пътя и събрано само от един човек. След използването му, елементите на системата се сгъват един в друг и по такъв начин се подготвят за следваща употреба. След ползването му само за 5 минути могат да се заменят повредените метални шипове с нови или да се изправят деформациите с цел повторна употреба. Разгъването на пътя както и събирането на устройството става много бързо и лесно. Цялата система е с здрава конструкция и може да бъде използвана многократно.

Леко заменяеми части..

За разработката на системата е била извършена основна научно иследователска работа с цел намиране на оптимални материали и конструкции, и на основата на получените база данни са разработаните форми и шаблони за серийното производство на изделието като е използвана специална техника.

Металическите шипове и цялата система е направена от неръждаема стомана като шиповете са монтировани върху подвижна основа под ъгъл така, че да бъдат винаги обърнати към приближаващо се пътно превозно средство. Механизмът на действие на шипа, за сметка на наклона към колелото е направено по такъв начин, че довежда обезателно до пробиване на гумите.

След пробиването на гумите налягането в тях пада бързо, което дава възможност на служещите органи да задържат водача на пътното превозно превозно средство който се стреми да бяга.